Đất nền tại trung tâm khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

  • Vị trí: Trung tâm khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc
  • Giá:  trung bình 50-100tr/m2.
  • Chưa bán. Để làm tài sản cho Nhật Nam tương lai.

Khu Pho 5 Phu Quoc

Khu Pho 5 Phu Quoc 1 Khu Pho 5 Phu Quoc 2

Phu Quoc 3

Phu Quoc 4

Phu Quoc 5

Phu Quoc 6

Đăng ký nhận tư vấn ngay